Śmigus dyngus

Śmigus dyngus. Krakowskie zwyczaje w Skansenie w Wygiełzowie prezentują mieszkańcy Dulowej. Z tej okazji Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze ” wydała kartki pocztowe.

Warsztaty zielarskie

Zapraszamy na warsztaty interaktywne z wykorzystaniem ziół i roślin leczniczych  – Wszystkie warsztaty, dla grup min. 15 os.  „Rozgrzej się – warsztaty z korzennymi przyprawami” Cynamon, [...]

Grudniowe kolędowanie

  Kolędowanie- Pastuszkowie z Gwiazdą. ” Małe Czyżyki” z Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Czyżówce, jeszcze raz gratulacje. Patronat: Fundacja Inicjatywy [...]

Dziedzictwo Kulturowe Polski

Wielki Tydzień jest czasem wzmożonej pobożności i praktyk religijnych takich jak rekolekcje, udział w nabożeństwach pasyjnych, spowiedź wielkanocna, oraz pobożne nawiedzanie świątyń. Jednak [...]

Tradycyjna Palma Wielkanocna

Warsztaty w Szkole Podstawowej w Dulowej. Już od kilkunastu lat z dziećmi i młodzieżą ze Szkoły Podstawowej w Dulowej przeprowadzane są warsztaty wykonywania tradycyjnych palm wielkanocnych. Tej [...]

Historia powstania MT Dulowa.

Przedstawienie potencjału historycznego, przyrodniczego, kulturowe i osobowego miejscowości Dulowa w ramach konkursu „ Miejscowości Tematyczne w Małopolsce”. Prezentacja mieszkańców Dulowej [...]

page 1 of 2