Dziedzictwo Kulturowe

Dziedzictwo kulturowe stanowi dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń, jak również dorobek naszych czasów. Najczęściej utożsamiane jest z architekturą i sztuką. Jednak formy gospodarowania (np. rolnictwo) i wiele innych przejawów życia i rozwoju społeczności stanowią również elementy kultury. Mieszkańcy każdej polskiej wsi, gminy czy miasteczka są spadkobiercami dorobku kulturowego poprzednich pokoleń. Był on, szczególnie w wymiarze materialnym, niszczony w trakcie licznych wojen. Ale też z powodu zaniedbań mieszkańców, lub braku działań konserwatorskich. Niewiele przejawów kultury naszych przodków dotrwało do współczesności. Kultura ta jest częścią polskiego, europejskiego i światowego dziedzictwa. Stanowi nasze korzenie, dlatego też warto ją chronić. Kultura stanowi również „kapitał”, który można wykorzystać do rozwoju gospodarczego wsi lub gminy. W Polsce ten „kapitał” jest często nadal niezauważany lub niszczony. Spójrzmy, więc wokół siebie oczami dobrego gospodarza i spróbujmy dostrzec to, co możemy jeszcze ocalić i co może stanowić atrakcję naszej wsi czy gminy. Warto również dostrzec, że dziedzictwo kulturowe wspólnot narodowych to ogromny potencjał, który pozwala nam zrozumieć swoją tożsamość, swoją przeszłość i pomóc w tworzeniu współczesnego świata.