Kontakt

logo_500x95

Korespondencja listowna:
Fundacja Inicjatywy Społeczne i Dziedzictwo Kulturowe

32- 545 Dulowa, ul. K. Wielkiego 6

Siedziba:
Fundacja Inicjatywy Społeczne i Dziedzictwo Kulturowe

32-545 Dulowa, ul. Brata Alberta 5
inicjatywyidziedzictwo@op.pl
501 212 847
facebook.com/inicjatywyidziedzictwo

FORMY POMOCY

Przekaż darowiznę:
Nr rachunku bankowego: 69160014621833834270000001

KRS: 0000632888 NIP: 6282267288 Regon: 365218242