Małopolska Szkoła Tradycji

29 września 2017 roku w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu- Instytucji Kultury Województwa Małopolskiego zainaugurowano działalność Małopolskiej Szkoły Tradycji. W sali im. Romana Sichrawy podpisane zostały porozumienia dotyczące współorganizacji Mateczników Tradycji. Podpisy złożyli dyrektorzy instytucji kultury oraz szef MCK SOKÓŁ Antoni Malczak. Podpis złożyła również Prezes Zarządu Fundacji Inicjatywy Społeczne i Dziedzictwo Kulturowe w Dulowej. Przygrywała kapela zespołu Mogilanie.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu rozpoczyna realizację dwóch komplementarnych projektów z dziedziny ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego: „Małopolska Źródłem Tradycji” i „Małopolska Szkoła Tradycji”.

Jak poinformowali dyrektorzy MCK SOKÓŁ Antoni Malczak i Małgorzata Kalarus oraz członek Zarządu Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda, w ramach Małopolskiej Szkoły Tradycji utworzone zostaną Mateczniki Tradycji – centra edukacji tradycyjnej kultury ludowej, w których zorganizowane zostaną Warsztaty Muzykowania Ludowego, Warsztaty Tańca Ludowego, Warsztaty Tradycyjnych Zawodów, Rzemiosła i Rękodzieła Artystycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przewidziano także Mistrzowskie Warsztaty Muzyczne i Mistrzowskie Warsztaty Taneczne.

Działania podjęte w ramach projektu obejmą swoim zasięgiem całą Małopolskę, a w sposób szczególny będą ukierunkowane na północnozachodnie tereny województwa małopolskiego, w których stan zachowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego jest niższy niż w części południowo-wschodniej Małopolski. Realizację projektu rozpoczynamy działalnością warsztatową w 26 miejscowościach Małopolski, w ramach 43 Mateczników Tradycji.

Ten projekt został sfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (FUNDUSZE EUROPEJSKIE Program Regionalny): czas realizacji: wrzesień 2017 – marzec 2020, finanse: całość: 2.257 953,60 zł, dofinansowanie: 1.693 465,18 zł, koordynator: Małgorzata Kalarus (MCK SOKÓŁ).

Lokalizacje:
Chrzanów, Dulowa, Czyżówka, Zagórze, Babice, Wolbrom, Klucze, Alwernia, Mogilany, Tyniec, Zielonki, Igołomia, Siepraw, Wiśniowa, Łapanów, Krzeszowice, Łapczyca, Bochnia, Żegocina, Jastew, Zakliczyn, Żabno, Radłów, Gromnik, Ryglice.

Jednostki współpracujące w realizacji projektu:
Instytucje kultury, szkoły, stowarzyszenia, fundacje, Lokalna Grupa Działania.

pasek_logotypow_mst