Tworzenie materiałów niezbędnych do zamieszczenia na nowej stronie internetowej Fundacji

Tworzymy materiały niezbędne do zamieszczenia na naszej nowej stronie internetowej. „Rozwijamy Skrzydła”- działanie w konkursie grantowym zrealizowane w 2017r przez Fundację Inicjatywy Społeczne i Dziedzictwo Kulturowe w ramach projektu „ Fundusz Inicjatyw Obywatelskich- Małopolska Lokalnie” edycja 2017. W ramach projektu została zbudowana strona internetowa Fundacji Inicjatywy Społeczne i Dziedzictwo Kulturowe- adres witryny: dulowa.org Przeprowadzono szkolenie w zakresie marketingu internetowego i obsługi strony, a także zakupiono szafę do przechowywania dokumentacji organizacji.