Fundacja ustanowiona została przez Halinę Duda, Stanisława Duda, Michała Duda zwanymi dalej Fundatorami, prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, oraz Statutu. Rejestracji Fundacji dokonano 24.08.2016 roku w Sądzie Rejonowym w Krakowie.

Zespół

Halina Duda
Prezes Zarządu i współzałożycielka Fundacji
Praca w wolontariacie

Natalia Woch – Bogusz
Animatorka Miejscowości Tematycznej Dulowa

Stanisław Duda
Wiceprezes Zarządu i współzałożyciel Fundacji

Rafał Gąsior
Członek Zarządu Fundacji

Michał Duda
Członek Zarządu i współzałożyciel Fundacji